ตั๋วเรือภูเก็ต พีพีราคาถูก
 
เงื่อนไขของครุยส์พีพี
ภูเก็ต > ทัวร์ > พีพี > การชำระเงิน
 
 
 
เเพคเกจทัวร์ยอดนิยม
1)ตั๋วเรือโดยสารภูเก็ต-พีพี-กระบี่
2)ทัวร์เกาะพีพีเรืออาเซียนครุยส์ 850บาท
3)ทัวร์พีพี เกาะไม้ท่อน เกาะไข่เรือสปีดโบ็ท
4)เกาะราชา เกาะเฮซันเซ็ทเรือคาตามารัน
5)ทัวร์เกาะไม้ท่อนเช้า-บ่ายเรือคาตามารัน
6)ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะราชา เกาะเฮสปีดโบ็ท
7)ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้า - บ่ายเรือสปีดโบ็ท
8) ทัวร์เกาะราชา เกาเฮเรือใบปาร์ตี้ HYPE
 

 
เงื่อนไข ข้อตกลง การเข้าถึงเวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม จองทัวร์พีพีกับครุยส์พีพีดอทคอม
 
นโยบายของเรา การรักษาความลับของลูกค้า และยกเลิกการจอง และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 
1.)  การเข้าถึงเวบไซด์
 
การเข้าถีง ข้อมูล เนื้อหา ของเวบไซด์ใดๆเพื่อทำธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ก่อนใช้บริการท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นให้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเรา
 
2.)  เจ้าของลิขสิทธิ์เวบไซด์
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค ภายใต้การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลขทะเบียน 34 /00395  และได้จดทะเบียนพานิชย์ ตามพระราชบัญยัติทะเบียนพาณิชย์ พศ 2559 ทะเบียนเลขที่ 38399 000 59201โดยให้ถือเป็นผู้มีอำนาจในการให้บริการนำเที่ยวโดยวิธีใช้สื่ออีเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต และเป็นผู้มีอำนาจในการนำเสนอ ปรับปรุง เปลียนแปลง หรือยกเลิก เนื้อหาที่ระบุในเวบไซด์นี้โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เพียงผู้เดียว
 
3.)  เราและลูกค้า
 
ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา" "พวกเรา"  "ครุยส์พีพี"  "ครุยส์พีพีดอทคอม" หมายถึงบุคคลที่ 1 ซึ่ง ให้บริการจองทัวร์เกาะพี พี โดยผ่านเว็บไซด์ และสื่ออีเลคทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมกับบริบท "คุณ" “ท่าน” “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ 2 หรือบุคคลใด ๆในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือต้องการใช้บริการจองทัวร์ หรือต้องการทำธุรกิจผ่านเว็บไซด์นี้
 
4.)  นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
บางครั้งเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่นชื่อเต็มของคุณที่อยู่อีเมล์และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ประกอบการรับจองทัวร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ หรือข้อเรียกร้องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเว็บไซด์เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ อีเมล์ หรืออื่นๆ ให้กับบุคคลใดๆ ทราบ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ อีเลคโทรนิค สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ โดยเรามีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างสูงสุด
 
5.)  ราคาทัวร์
 
5.1) ราคาทัวร์ให้ใช้บริการในสกุลเงินบาท ราคาทัวร์แต่ละรายการอาจจะ หรือสามารถ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 
5.2)  อัตราค่าอุทยานเเห่งชาติสำหรับคนไทย และต่างชาติ จะมีราคาไม่เท่ากัน  หรือราคาทัวร์จะรวมถึง รถรับ - ส่ง, อาหาร,อุปกรณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในเนื้อหาเว็บไซด์อย่างชัดเจน
 
5.3)  ลูกค้าคนไทยเดินทางด้วยเรือสปีดโบ็ท ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าอุทยานแหงชาติซึ่งจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่อ่าวมาหยาด้วยตนเอง  โดยผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 40 บาท  ส่วนเด็กคนละ 20 บาท  หรือไม่ต้องจ่ายตามเเต่เนื้อหาของทัวร์ที่ระบุไว้ในเเต่ละโปรเเกรม
 
5.4)  นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางด้วยเรือสปีดโบ็ท ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าอุทยานแหงชาติซึ่งจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่อ่าวมาหยาด้วยตนเองโดยผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 400 บาท ส่วนเด็กคนละ 200 บาท หรือไม่ต้องจ่ายตามเเต่เนื้อหาของทัวร์ที่ระบุไว้ในเเต่ละโปรเเกรม
 
ในกรณีที่ ลูกค้าเดินทางด้วยเรือใหญ่จะต้องจ่ายค่าขึ้นเกาะพี พี ท่านละ 20 บาท  เฉพาะผู้ใหญ่ ซึ่งเรียกเก็บโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 
6.)  ราคาทัวร์ไม่รวม
 
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเว็บไซด์นี้ เช่นค่า อุทยานแห่งชาติ ค่าขึ้นเกาะพี พี, ภาษีสนามบิน, ค่าใช้จ่ายของหนังสือเดินทางหรือวีซ่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, อาหารเพิ่มเติม, ร้านซักรีด, สุราและรายการอื่น ๆ หรือของใช้ส่วนบุคคล
 
7.)  แพคเกจทัวร์และรถรับส่ง
 
เมื่อท่านจองแพคเกจทัวร์พีพี กับเรา แพคเกจทัวร์จะรวมถึงยานพาหนะที่จะรับลูกค้าจากโรงแรมสู่ท่าเรือ และกลับโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าพักโรงแรมที่อยู่นอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ การคิดค่าบริการค่ารถในส่วนที่เกินเราจะเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเนื้อหาโปรแกรมทัวร์ของแต่ละโปรแกรม
 
8.)  การจองและการยืนยัน
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเรา ทางเราจะตอบกลับ หรือยืนยันการจองโดยการส่งใบยืนยันการจอง ( Tour voucher ) ถึงท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 2 วันทำการ โดยการส่งเอกสารยืนยันการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ หรือผ่านทางไลน์
 
9.)  การวางมัดจำ หรือการชำระเงิน
 
เมื่อท่านได้รับเอกสารการยืนยันการจองไว้เป็นหลักฐานแล้ว ท่านจะต้องวางเงินมัดจำอย่างน้อย 40 % ของราคาทัวร์รวมทั้งหมด
อ่านรายละเอียดการจ่ายเงิน หรือการรับเงินคืน
 
10.)  การยกเลิกการจอง
 
ท่านสามรถยกเลิกการจองทัวร์ได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 18.00น  หรือในกรณีที่ลูกค้าจองเป็นหมุ่คณะ ท่านจะต้องแจ้งการขอยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 7- 15 วันล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ และ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านได้จ่ายมาแล้ว หรือเงินที่วางมัดจำแล้วคืนให้กับท่าน 
 
10.1)  กรณีที่ท่านเดินทางมาที่ท่าเรือด้วยรถของท่านเอง ท่านควรเดินทางถึงท่าเรือก่อน 8.30น เพือเตรียมความพร้อมและเช็คอินกรณีที่ท่านเดินทางมาสาย และเรือได้ออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเดินทาง และถือเป็น ความผิดของท่าน กรณีนี้ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำ หรือทั้งหมดที่จ่ายกับทางเราเเล้วให้กับท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ    อ่านรายละเอียดการยกเลิกการจอง
 
11.)  การขอรับเงินคืน
 
เราจำเป็นที่จะต้องรักษานโยบายของเราอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการจอง และต้องการขอรับเงินค่ามัดจำ ท่านสามารถขอรับเงินคืน ผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา  อ่านรายละเอียดการจ่ายเงิน หรือการรับเงินคืน การโอนเงิน หรือคืนเงินให้ท่านผ่านทางบัญชีของธนาคารใดๆ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ภาษี หรือตามที่ทางธนาคารระบุไว้ เงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือที่ธนาคารระบุไว้ใดๆทั้งสิ้น
 
12.)  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
 
โปรแกรมทัวร์ และระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย คลื่นลมทะเล และสภาพถนนการจราจร หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของท่าน โดยท่านสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเวลา การเดินทางใหม่ได้ตามความเหมาะสม
 
13.)  อายุของเด็ก
 
เราได้กำหนดอายุของเด็กไว้ระหว่าง 4 - 12 ปี และบางทัวร์โปรเเกรม 4 - 11 ปีที่จะต้องเสียค่าบริการตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาเว็บไซด์และเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี หรือทารกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านต้องการจองทัวร์กับเรา โปรดอ่านรายละเอียด และระบุอายุของเด็กอย่างชัดเจน
 
14.)  ผู้ป่วย และมีโรคประจำตัว คนชรา ทุพลภาพ หรือผู้พิการ
 
ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะมีอันตรายในขณะเดินทาง หรือในขณะว่ายน้ำ ควรปรึกษาแพทย์ หรืออยู่ในความดูเเลของบุคคล หรือญาติอย่างใกล้ชิด คนชรา หรือ ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือทุพลภาพ ควรอยู่ในความดูเเลของญาติ หรือแพทย์ การกระทำกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณา หรือเห็นชอบจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และจากทางเราเท่านั้น
 
15.)  ประกันภัยผู้เดินทาง
 
เรือทุกลำ ทั้งเรือเฟอร์รี่ และเรือสปีดโบ็ทได้ทำประกันภัยการเดินทางครอบคลุมทุกท่าน โดยได้ทำประกันภัยกับบริษัทชั้นนำ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง
 
16.)  สิ่งของ หรือทรัพย์สินสูญหายระหว่างการเดินทาง
 
ในระหว่างการเดินทางบนเรือ หากปรากฏว่าสิ่งของ หรือทรัพย์สินของท่านสูญหาย ท่านจะต้องเเจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ทำการค้นหา ตรวจสอบสิ่งที่สูญหายนั้นๆ โดยท่านผู้เป็นเจ้าของสิ่งของ หรือทรัพย์สิน จะต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินต่อพนักงานอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริงเท่านั้น
 
17.)  ราคาทัวร์ ภาพ เนื้อหา ข้อมูลที่อยู่ในเวบไซด์
 
ภาพ เนื้อหา หรือข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซด์นี้อยู่ภายใต้การบริหารโดยภูเก็ตโปรทัวร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้ถูกต้อง ณ ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายการให้บริการจากเรา
 
18.)  เจ้าของและ ลิขสิทธิ์
 
เนื้อหา และภาพบางภาพ และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ เป็นลิขสิทธ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค เท่านั้น ห้ามผู้ใดล่วงละเมิด ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ คัดลอก โดยเด็ดขาด หากพบว่าบุคคลใดได้กระทำการดังกล่าวโดยขัดต่อระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมด้านอีเลกโทรนิค สิ่งพิมพ์ หรือภาพข้างต้น ทางเราจะดำเนินคดีทางกฏหมายอย่าสูงสุด
 
ตํ๋วเรือภูเก็ตไปพีพีราคาถูก
 
 

 
 
ภูเก็ตทัวร์      
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34 / 00395
ทะเบียนพานิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่  8300660000080
จดทะเบียนภายใต้ลิขสิทธิ์ © Phuket Web Direct 2017
สายด่วนจองทัวร์-สอบถาม: +66 08 6476 5546
โทร: +66 76 21 33 32
ไลน์ไอดี: phukettourism
อีเมล์: cruisephiphi@gmail.com
      
 
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม – cruisephiphi.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค ( Phuket Web Direct ) แต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลข 34 / 00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย