ทัวร์พีพีวิวพอยต์ เกาะไม้ท่อนราคาถูก
 
การชำระเงินกับครุยส์พีพี
หน้าหลัก > เงื่อนไขบริการ  > การชำระค่าบริการ
 
 
 
เเพคเกจทัวร์ยอดนิยม
1)ตั๋วเรือโดยสารภูเก็ต-พีพี-กระบี่
2)ทัวร์เกาะพีพีเรืออาเซียนครุยส์ 850บาท
3)ทัวร์พีพี เกาะไม้ท่อน เกาะไข่เรือสปีดโบ็ท
4)เกาะราชา เกาะเฮซันเซ็ทเรือคาตามารัน
5)ทัวร์เกาะไม้ท่อนเช้า-บ่ายเรือคาตามารัน
6)ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะราชา เกาะเฮสปีดโบ็ท
7)ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้า - บ่ายเรือสปีดโบ็ท
8) ทัวร์เกาะราชา เกาเฮเรือใบปาร์ตี้ HYPE
 

 
วิธีการจองและ ช่องทางชำระเงิน สำหรับเเพคเกจทัวร์ต่างๆทัวร์
 
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
 
ครุยส์พีพีขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและใช้บริการกับเรา ท่านสามารถจองเเพคเกจทัวร์ต่างๆได้ตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากที่ได้รับใบยืนยันการจองจากเราเเล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูล  ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้
 
จองทัวร์เเพคเกจโทรศัพท์: 08 64 76 55 46  ( เพิ่มไลน์อัตโนมัติ )
ID ไลน์: phukettourism
 Email:  cruisephiphi@gmail.com
 
ช่องทางการชำระเงิน:
 
 
ชำระเงินผ่านธนาคาร
 ชื่อบัญชี / ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค
บัญชีเลขที่  696 - 019414 - 7 
 สาขา โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต
 
เงื่อนไขเเละข้อตกลงการชำระเงิน:
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเราแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ ( Tour Voucher ) จากทางเราไว้เป็นหลักฐาน หลังจาก นั้นท่านจะต้องดำเนินตามขั้นตอน และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.) การชำระค่าบริการของลูกค้าที่ไม่ใช่หมู่คณะ
 
ลูกค้าไม่เกิน10 ท่านท่านจะต้องชำระค่าบริการภายในครั้งเดียวก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยท่านสามารถยืนยันการชำระค่าบริการ โดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  cruisephiphi@gmail.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism
 
2.) การวางมัดจำของลูกค้าที่เป็นกรุ๊ป หรือหมู่คณะ
 
ลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ หรือกรุ๊ปทัวร์ ท่านจะต้องทำการวางมัดจำ 50% ของราคาทัวร์รวมทั้งหมด ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน โดยท่านสามารถยืนยันการวางเงินมัดจำโดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  cruisephiphi@gmail.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism  ส่วนที่เหลือ 50% ท่านจะต้องโอนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน
 
3.) เงื่อนไขการยกเลิกการจองลูกค้าไม่เกิน 10ท่าน
 
ลูกค้าที่เดินทางไม่เกิน 10 ท่าน สามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้อย่างน้อยล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเวลา 18.00น โดยให้ยึดถือการชำระเงินตามข้อที่ 1  ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา เช่นการจัดรถไปรับท่าน หรือจำนวนอาหารสำหรับผู้เดินทาง และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าทั่วไปไม่เกิน 10 ท่านเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย 2 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
และก่อนเวลา 18.00น
เราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 วัน ล่วงหน้า และต้องไม่เกินเวลา 20.00นหักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 วัน หลัง 20.10น จนถึงวันเดินทางขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
 4.)เงื่อนไขการยกเลิกการจองลูกค้าตั้งเเต่ 10ท่าน หมุ่คณะ หรือ กรุ็ปทัวร์
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าตั้งเเต่ 10 คนขึ้นไปเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย  30 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
แจ้งยกเลิก 7 วัน ก่อนการเดินทางหักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 6 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางและหลัง 20.10น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
3.)การขอรับเงินคืน
 
หากท่านต้องการขอรับเงินค่ามัดจำคืน ท่านสามารถขอรับเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา โดยเราจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 1- 2 วันทำการ
 
หากทางธนาคารมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ใดๆก็ตามเงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีธนาคารระบุไว้ทั้งสิ้น
 
ตํ๋วเรือภูเก็ตไปพีพีราคาถูก
 
เเพคเกจทัวร์เกาะพีพี:
 
ทัวร์พีพีด้วยเรืออาเซียนครุยส์
ทัวร์พีพีวิวพอยต์ เกาะไม้ท่อน เกาะไข
ทัวร์พีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่เรือสปีดโบ็ท
 
ทัวร์พีพีเรือใหญ่ราคาถูกจากภูเก็ต
 
ทัวร์พีพีวิวพอย์ต เกาะไม้ท่อน เกาะไข่ราคาถูก
 
ทัวร์พีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ราคาถูกเรือสปีดโบ็ท
 
ทัวร์พีพีด้วยเรือใหญ่ราคาถูกจากท่าเรือรัษฏานำท่านสู่เกาะพีพีดอนเเละเกาะพีพีเล เล่นน้ำทานอาหารบนเกาะพีพีดอน  #อ่านเพิ่มเติม
 
ทริปพีพี พีพีวิวพอย์ต เกาะไม้ท่อน และเกาะไข่เป้นทัวร์พีพีที่ไดรับความนิยม เล่นน้ำที่เกาะไม้ท่อน ชมพีพีวิวพอย์ต  #อ่านเพิ่มเติม
 
ทัวร์พีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ได้วยเรือสปีดโบ็ท จะนำท่านชมความงดงามของหมู่เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา เกาะไข่  #อ่านเพิ่มเติม
 
เเพคเกจเสริมทัวร์ภูเก็ต:
 
ทัวร์เกาะไม้ท่อนเช้า-บ่าย
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเรือสปีดโบ็ท
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะราชา เกาะเฮสปีดโบ็ท
 
ทริปภูเก็ต เกาะไม้ท่อนเช้า-บ่าย
 
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้า-บ่าย
 
ทัวร์ภูเก็ต1วัน3เกาะเกาะราชา เกาะไม้ท่อนเกาะเฮ
 
ทัวร์เกาะไม้ท่อนรอบเช้าเเละบ่ายด้วยเรือคาตามารัน นำท่านสู่เกาะไม้ท่อน สนุกกับการเล่นน้ำ ทานอาหารบนเกาะไม้่อน  #อ่านเพิ่มเติม
 
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้าเเละบ่ายเรือสปีดโบ็ท 
สนุกกับการเล่นน้ำ พักผ่อนบนหาดทรายเที่ยวเกาะไข่ครึ่งวัน3เกาะ #อ่านเพิ่มเติม
 
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะราชา เกาะเฮ1วัน3เกาะเรือสปีดโบ็ท ว่ายน้ำที่เกาะไม้ท่อนเเละเกาะราชา และพักผ่อนตามอัทยาศัย #อ่านเพิ่มเติม
 
 

 
 
ภูเก็ตทัวร์      
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34 / 00395
ทะเบียนพานิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่  8300660000080
จดทะเบียนภายใต้ลิขสิทธิ์ © Phuket Web Direct 2017
สายด่วนจองทัวร์-สอบถาม: +66 08 6476 5546
โทร: +66 76 21 33 32
ไลน์ไอดี: phukettourism
อีเมล์: cruisephiphi@gmail.com
      
 
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม – cruisephiphi.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค ( Phuket Web Direct ) แต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลข 34 / 00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย