ทัวร์ภูเก็ตและทัวร์พีพีร้อมภาพและเนื้อหาบริการข้อมูลท่องเที่ยวเกาะพีพี เกาะไม้ท่อน เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไข่ด้วยเรือสปีดโบ็ท เรือยอร์และเรือ
คาตามารันบริการเช่าเหมาเรือทุกชนิด รับจองตั๋วเรือโดยสารจากภูเก็ตไปพีพีและกระบี่ด้วยเรือใหญ่ราคาถูกที่สุดโทร 086 4765546
 
การชำระเงินกับครุยส์พีพี
หน้าหลัก > เงื่อนไขบริการ  > การชำระค่าบริการ
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการชำระเงิน  และช่องทางชำระเงิน สำหรับทัวร์พีพีเรือใหญ่ และเรือสปีดโบ็ท
 
สอบถามข้อมุลเที่ยวเกาะพีพี และการชำระเงินกับครุยส์พีพี
 
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
 
ครุยส์พีพีขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและใช้บริการทัวร์พีพีกับเรา หลังจากที่ได้รับใบยืนยันการจองจากเราเเล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูล  ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้
 
โทรศัพท์: 076 213 332
โทรศัพท์: 08 64 76 55 46  -  08 85 87 14 48
 Email:  cruisephiphi@gmail.com
 Line ID: phukettourism
 
ช่องทางการชำระเงิน:
 
 
 ชื่อบัญชี / ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค
บัญชีเลขที่  696 - 019414 - 7 
 สาขา โคลีเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต
 
เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน:
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเราแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ ( Tour Voucher ) จากทางเราไว้เป็นหลักฐาน หลังจาก นั้นท่านจะต้องดำเนินตามขั้นตอน และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.)  การชำระค่าบริการของลูกค้าที่ไม่ใช่หมู่คณะ
 
ลูกค้าที่ไม่ใช่ กรุ๊ป หรือ หมู่คณะท่านจะต้องชำระค่าบริการภายในครั้งเดียวก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยท่านสามารถยืนยันการชำระค่าบริการ โดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  cruisephiphi@gmail.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism
 
2.)  การวางมัดจำของลูกค้าที่เป็นกรุ๊ป หรือหมู่คณะ
 
ลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ หรือกรุ๊ปทัวร์ ท่านจะต้องทำการวางมัดจำ 50% ของราคาทัวร์รวมทั้งหมด ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 7 วัน โดยท่านสามารถยืนยันการวางเงินมัดจำโดยการ ส่ง สลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ทางอีเมล์  cruisephiphi@gmail.com  หรือส่งผ่านไลน์ไอดี phukettourism  ส่วนที่เหลือ 50% โอนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วัน
 
3.)  การยกเลิกการจองสำหรับลูกค้าทั่วไป
 
ลูกค้าที่ไม่ใช่ กรุ๊ป หรือ หมู่คณะ สามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้อย่างน้อยล่วงหน้า 1วัน ก่อนเวลา 19.00น  ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา เช่นการจัดรถไปรับท่าน หรือจำนวนอาหารสำหรับผู้เดินทาง และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้
 
4.)  เงื่อนไขและระยะเวลาการยกเลิกการจอง และการขอรับเงินคืนรับเงิน
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าทั่วไปไม่เกิน 10 ท่านเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
และก่อนเวลา 18.00น
เราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 วัน ล่วงหน้า และต้องไม่เกินเวลา 20.00นหักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 วัน หลัง 20.10น จนถึงวันเดินทางขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
การยกเลิกการจองของลูกค้าตั้งเเต่ 10 คนขึ้นไปเงื่อนไขการคืนเงิน
เเจ้งยกเลิกอย่างน้อย  30 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด
แจ้งยกเลิก 15 วัน ก่อนการเดินทางหักค่าบริการ 10% ของเงินมัดจำ หรือยอดรวมทั้งหมด
เเจ้งยกเลิก 1 - 5 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางและหลัง 20.10น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 
3.)  การขอรับเงินคืน
 
หากท่านต้องการขอรับเงินค่ามัดจำคืน ท่านสามารถขอรับเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา โดยเราจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 2 วันทำการ
 
หากทางธนาคารมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ใดๆก็ตามเงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีธนาคารระบุไว้ทั้งสิ้น
 

 
 
ภูเก็ตทัวร์      
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34 / 00395
ทะเบียนพานิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่  8300660000080
จดทะเบียนภายใต้ลิขสิทธิ์ © Phuket Web Direct 2017
สายด่วนจองทัวร์-สอบถาม: +66 08 6476 5546
โทร: +66 76 21 33 32
ไลน์ไอดี: phukettourism
อีเมล์: cruisephiphi@gmail.com
      
 
 
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม – cruisephiphi.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค ( Phuket Web Direct ) แต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลข 34 / 00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย