ประเทศไทย > ภูเก็ต > เกาะพีพีเวบไซด์อันดับ1ทัวร์พีพี ตั๋วเรือเฟอร์รี่ภูเก็ต-พีพี +สปีดโบ็ท เช่าเหมาเรือสปีดโบ็ท
เช่าเรือคาทามารันเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลท่องเที่ยวเกาะพีพีด้วยภาพเเละเนื้อหาที่ดีที่สุด
 
ทัวร์พีพี +เกาะไม้ท่อนติดต่อ0864765546
 
 กลับสุ่หน้าหลัก
 
  
 
 
 
 
 
 

หน้าหลัก > เงื่อนไข > การใช้บริการ
 
เงื่อนไขการใช้บริการเเละข้อตกลงการค้าระหว่างเราเเละลูกค้า
 
ข้อตกลงในการให้บริการของ ครุยส์พีพีดอทคอม เป็นลิขสิทธิ์และอยู่ภายใต้การบริหาiของ ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) เเต่ผู้เดียวของ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า PWD การเข้าถีงเนื้อหา ของเวบไซด์เพื่อทำธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ก่อนใช้บริการท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นให้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเรา 
 ทัวร์พีพีสปีดโบ็ทติดต่อ 0864765546
สอบถามข้อมูลการเดินทางไปเกาะพีพี ทัวร์พีพี ตั๋วเรือเฟอรืรี่เเละสปีดโบ็ท เช่าเหมาเรือไปเกาะพีพี ติดต่อ - สอบถามโปรเเกรมทัวร์พีพีได้ที่หมายเลข 08 6476 5546 หรือเพิ่มไลน์ไอดี phukettourism
 
 
 
 
 
1.) เจ้าของลิขสิทธ์เวบไซด์:
 
เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม (www.cruisephiphi.com) อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค ภายใต้การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยหมายเลขทะเบียน 34 /00395  และได้จดทะเบียนพานิชย์ ตามพระราชบัญยัติทะเบียนพาณิชย์ พศ 2559 ทะเบียนเลขที่ 38399 000 59201โดยให้ถือเป็นผู้มีอำนาจในการให้บริการนำเที่ยวโดยวิธีใช้สื่ออีเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต และเป็นผู้มีอำนาจในการนำเสนอ ปรับปรุง เปลียนแปลง หรือยกเลิก เนื้อหาที่ระบุในเวบไซด์นี้โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เพียงผู้เดียว 
 
2.) เราเเละลูกค้า:
 
ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา" "พวกเรา"  "ครุยส์พีพี"  "ครุยส์พีพีดอทคอม" หมายถึงบุคคลที่ 1 ซึ่ง ให้บริการจองทัวร์เกาะพี พี โดยผ่านเว็บไซด์ และสื่ออีเลคทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมกับบริบท "คุณ" “ท่าน” “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ 2 หรือบุคคลใด ๆในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือต้องการใช้บริการจองทัวร์ หรือต้องการทำธุรกิจผ่านเว็บไซด์นี้
 
3.) นโยบายความเป็นส่วนตัว:
 
บางครั้งเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเช่นชื่อเต็มของคุณที่อยู่อีเมล์และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ประกอบการรับจองทัวร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ หรือข้อเรียกร้องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเว็บไซด์เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ อีเมล์ หรืออื่นๆ ให้กับบุคคลใดๆ ทราบ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ อีเลคโทรนิค สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ โดยเรามีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างสูงสุด
 
4.) ราคาทัวร์:
 
4.1) ราคาทัวร์ให้ใช้บริการในสกุลเงินบาท ราคาทัวร์แต่ละรายการอาจจะ หรือสามารถ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 
4.2) ราคาทัวร์จะรวมถึง รถรับ - ส่ง, อาหาร,อุปกรณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในเนื้อหาเว็บไซด์อย่างชัดเจน
 
4.3)  การจ่ายค่าอุทยานแหงชาติซึ่งจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง โดยผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 40 บาท  ส่วนเด็กคนละ 20 บาท  นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่จะต้องจ่ายทานละ 400 บาท ส่วนเด็กคนละ 200 บาท หรือไม่ต้องจ่ายตามเเต่เนื้อหาของทัวร์ที่ระบุไว้ในเเต่ละโปรเเกรม
 
5.) ราคาทัวร์ไม่รวม:
 
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเว็บไซด์นี้ เช่นค่า อุทยานแห่งชาติ ค่าขึ้นเกาะพี พี, ภาษีสนามบิน, ค่าใช้จ่ายของหนังสือเดินทางหรือวีซ่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, อาหารเพิ่มเติม, ร้านซักรีด, สุราและรายการอื่น ๆ หรือของใช้ส่วนบุคคล
 
6.) รถรับ-ส่ง:
 
แพคเกจทัวร์และรถรับส่ง เมื่อท่านจองแพคเกจทัวร์พีพี กับเรา แพคเกจทัวร์จะรวมถึงยานพาหนะที่จะรับลูกค้าจากโรงแรมสู่ท่าเรือ และกลับโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าพักโรงแรมที่อยู่นอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ การคิดค่าบริการค่ารถในส่วนที่เกินเราจะเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเนื้อหาโปรแกรมทัวร์ของแต่ละโปรแกรม 
 
7.) การจอง-การชำระเงิน-การวางมัดจำ:
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางเราจะตอบกลับ หรือยืนยันการจองโดยการส่งใบยืนยันการจอง ( Tour voucher ) ถึงท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 2 วันทำการ โดยการส่งเอกสารยืนยันการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ หรือผ่านทางไลน์ และท่านสามารถชำระเงินค่าบริการทั้งหมดภายในครั้งเดียว หรือวางมัดจำ 50% ก่อนการเดินทาง
 
8.) การยกเลิกการจอง:
 
ท่านสามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้ตามเงื่อนไขเเละข้อตกลงที่ระบุด้านล่าง ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านได้จ่ายมาแล้ว หรือเงินที่วางมัดจำแล้วคืนให้กับท่าน
 
ลูกค้า  2 - 7 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 7 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
ลูกค้า  8 - 15 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  7 - 14 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
ลูกค้า 16 - 40 - 50 ท่าน จะต้องเเจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 30 วันก่อนการเดินทาง ( โดยทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านทั้งหมด ผ่านทางบัญชีที่ท่านระบุให้กับเรา )
 
9) การคืนเงินให้ลูกค้า:
 
ท่านสามารถเเจ้งรับเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา โดยเราจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 1- 2 วันทำการ หากทางธนาคารมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ใดๆก็ตามเงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีธนาคารระบุไว้ทั้งสิ้น
 
10) การเดินทางด้วยตนเอง:
 
กรณีที่ท่านเดินทางมาที่ท่าเรือด้วยรถของท่านเองควรเดินทางถึงท่าเรือก่อนอย่างน้อย 30นาที เพือเช็คอินกรณีที่ท่านเดินทางมาสาย และเรือได้ออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเดินทาง และถือเป็นความผิดของท่าน กรณีนี้ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมดที่จ่ายกับทางเราเเล้วให้กับท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ
 
11) การเปลี่ยนโปรเเกรมทัวร์:
 
โปรแกรมทัวร์ และระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย คลื่นลมทะเล และสภาพถนนการจราจร หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของท่าน
 
12) อายุของเด็ก:
 
การกำหนดอายุของเด็กให้ดูจากเนื้อหาของเเต่ละทัวร์ ซึ่งอายุของเด็กจะระบุไว้ต่างกันของเเต่ละทัวร์
 
13) ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คนชราหรือผู้พิการ :
 
ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะมีอันตรายในขณะเดินทาง หรือในขณะว่ายน้ำ ควรปรึกษาแพทย์ หรืออยู่ในความดูเเลของบุคคล หรือญาติอย่างใกล้ชิด คนชรา หรือ ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือทุพลภาพ ควรอยู่ในความดูเเลของญาติ หรือแพทย์ การกระทำกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณา หรือเห็นชอบจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และจากทางเราเท่านั้น
 
14) ประกันภัยผู้เดินทาง:
 
เรือทุกลำทั้งเรือเฟอร์รี่ และเรือสปีดโบ็ท เรือยอร์ช หรือเรือคาตามารันได้ทำประกันภัยกับบริษัทชั้นนำ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง
 
16) สิ่งของทรัพย์สินสูญหาย:
 
ในระหว่างการเดินทางหากปรากฏว่าสิ่งของ หรือทรัพย์สินของท่านสูญหาย ท่านจะต้องเเจ้งให้พนักงานบนเรือทราบโดยเร็วที่สุด พื่อจะได้ทำการค้นหา ตรวจสอบสิ่งที่สูญหายนั้นๆโดยท่านผู้เป็นเจ้าของสิ่งของหรือทรัพย์สินจะต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินต่อพนักงานอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น
 
17) ราคาทัวร์ ภาพ เนื้อหา:
 
ราคาทัวร์ ภาพ เนื้อหา หรือข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซด์นี้อยู่ภายใต้การบริหารโดยภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้ถูกต้อง ณ ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายการให้บริการจากเรา
 
18) เจ้าของเเละลิขสิทธ์:
 
เนื้อหา และภาพบางภาพ และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ เป็นลิขสิทธ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct) เท่านั้น ห้ามผู้ใดล่วงละเมิด ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ คัดลอก โดยเด็ดขาด หากพบว่าบุคคลใดได้กระทำการดังกล่าวโดยขัดต่อระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมด้านอีเลกโทรนิค สิ่งพิมพ์ หรือภาพข้างต้น ทางเราจะดำเนินคดีทางกฏหมายอย่าสูงสุด
 
 
 

 
 
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์เวบไซด์ครุยส์พีพีดอทคอม (cruisephiphi.com) เป็นลิขสิทธิ์ของภูเก็ตเวบไดเร็ค จดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 34/00395 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้ใช้บริการกับผู้จัดทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Phuket Web Direct เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องห้ามกระทำการลอกเลียนแบบใดๆทั้งสิ้น
 
 
สอบถามทัวร์พีพี ข้อมูลการเดินทาง : ติดต่อเรา  /  โทรศัพท์: 08 6476 5546  /  ID Line: phukettourism